Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego - streszczenie

do życia i „uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli”. „A jako ze zmartwychwstaniem Chrystusa ustały na ziemi całej ofiary krwawe, tak ze zmartwychwstaniem narodu polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny” — kończy poeta Księgi narodu polskiego.

Część druga to

KSIĘGI PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO

Księgi pielgrzymstwa obejmują dwadzieścia cztery rozdziały zakończone modlitwą i litanią pielgrzyma. Z przypowieści w nich zawartych płyną dla emigracji doniosłe nauki i wskazania. Mic­kiewicz nawołuje do zgody, uczy szacunku dla tradycji, żąda po­wiązania walki o wolność Polski z walką o wolność ludów.„Wszystko, co nasze jest, Ojczyzny jest, wszystko, co naszej Ojczyzny jest, wolnych ludów jest... A Polak powiada narodom: tam Ojczyzna, gdzie źle; bo gdzie tylko w Europie jest ucisk wolności i walki o nią, tam źle; bo gdzie tylko w Europie jest ucisk wolności i walki o nią, tam jest walka o Ojczyznę i za tą walkę bić się wszyscy powinni”.

Z emigrantów uczynił poeta szermierzy najszlachetniejszych idei ludzkości. Wzywał do poświęcenia i ofiary. Żądał odwagi i go­towości do walki. Mickiewicz podnosił wartości duchowe emigran­tów, wiedział przy tym, że nie można ich mierzyć wszystkich jed­nakową miarą. Widział różnice społeczne i wiedział, gdzie, w czym się objawia prawdziwa cnota i na czym polega wartość człowieka. „Na jakich ludziach Ojczyzna Wasza największe pokładała nadzieje, dotąd pokłada?

Nie na ludziach, którzy najpiękniej ubierali się i tańczyli, i najlepszą mieli kuchnię, bo największa część tych ludzi nie miała w sobie miłości Ojczyzny. Ani na ludziach, którzy dawniej wojny robili i wyuczyli się najlepiej maszerować i szykować, i rozprawiać o wojnie, i książki wojenne pisać, bo większa część tych ludzi nie miała wiary w sprawę ojczystą.

Ale na ludziach, którychKomentarze

    2 + 6 =